Synthetron
Synthetron online discussietool,
uitnodigend voor de online dialoog

Het adviesbedrijf Synthetron B.V. heeft een online discussietool ontwikkeld waardoor het mogelijk is om grote groepen mensen (tot 1000 personen) te laten deelnemen aan gestructureerde, realtime online dialogen van 1 tot 1½ uur over specifieke onderwerpen.

De deelnemers blijven anoniem. Op een chatachtige manier kunnen zij zeggen wat zij over een bepaald onderwerp vinden. Via stemming kan men aangeven in hoeverre men het eens is met de opmerkingen van de andere deelnemers.

Na het verzamelen van de gegevens volgt een korte analyse waaruit de resultaten snel duidelijk worden. Wilt u snel weten wat een, grote, groep mensen vindt van een onderwerp, dan biedt de Synthetron online discussietool u deze mogelijkheid.

Clavis adviseur en coach Paula van der Knaap is geassocieerd met het adviesbedrijf Synthetron B.V. en werkt mee aan verdere ontwikkeling van deze online discussietool.

De afgelopen jaren is de Synthetron online discussietool succesvol ingezet bij: Shell, Philips, KPN, McKinsey & Company, PriceWaterhouseCoopers, Ministeries, Provincies, Gemeenten en ANWB leden en niet ledenpeiling Kilometerprijsheffing.


Gebruiksmogelijkheden van de Synthetron online discussietool

De online verkregen resultaten kunnen op verschillende manieren worden gebruikt. Ze kunnen rechtstreeks worden gebruikt bij de besluitvorming of ze dienen als input van fysieke bijeenkomsten, waarbij de deelnemers persoonlijk met elkaar in gesprek gaan. Synthetronsessies kunnen bijvoorbeeld heel goed worden gecombineerd met, volgens andere methoden opgezette, uitwisselingsstrategieën. Te denken valt aan “Large Scale Interventies” zoals “Future Search”en “The World Cafe”. 

 Klik hier voor een online demonstratie: www.synthetron.com