Large Scale Interventions Knowledge Centre
Binnen Baak Belgium beschikken wij over een kenniscentrum Large Scale Interventies, kortweg LSI. Samen met een groep zeer ervaren consultants / facilitators bieden wij ondermeer volgende activiteiten aan:
  • Jaarlijks een 2-daagse Open Space over een boeiend thema.
  • Een leergang Large Scale Interventions. (info bij Hans Begeer). English spoken!
  • Proeverijen van LSI methoden/aanpakken. Het is ook mogelijk dergelijke proeverijen op maat te organiseren in uw organisatie (info bij Hans Begeer)

Deze LSI-methoden kunnen ook als interventie in uw organisatie toegepast worden in de vorm van een maatwerktraject. (info bij Hans Begeer).

‘Het nieuwe samenwerken’ kondigt zich aan. Het inzetten van expert benaderingen, top-down initiatieven gebaseerd op macht en autoritair leiderschap en ‘blauwdruk oplossingen’ werken niet langer. Opgelegde veranderingstrajecten stuiten op weerstand en missen betrokkenheid en bezieling bij de mensen in de organisatie. Snelle veranderingen in de omgeving van organisaties en de toegenomen complexiteit van vraagstukken vragen om participatieve benaderingen waarin verschillende perspectieven benut worden om tot duurzame en gedragen verandering te komen. Leidinggevenden beseffen dat nieuwe manieren van organiseren nodig zijn met aandacht voor een organisatiebrede betrokkenheid.

Meer informatie:

LSI, Knowledge Centre